GÜLCAN AKBIYIK

31.08.1971 Sivas Divriğide doğdu. İlk ve orta öğrenimini Divriği’de tamamladı. 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi(Eskişehir) “İş İdaresi” bölümünden(Lisans) mezun oldu. 2014 yılında Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilimdalı “Yönetim ve Organizasyon” bölümünde Yüksek Lisansını tamamladı. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi(Eskişehir) iki yıl süreli Hukuk Bölümü “Adalet Programını” okudu. Şu anda halen Anadolu Üniversitesi Emlak ve Emlak Yönetimi bölümünde okumaktadır.

Mesleğe, 18.01.1990 tarihinde Tunceli Defterdarlığı Nazımiye Malmüdürlüğünde Muhasebe Memuru olarak başladı. 1994-1996 yılları arası Ankara Maliye Kursunu Gider ikincisi olarak bitirdi. 1997 yılında Tunceli Defterdarlığı Ovacık Malmüdürlüğü Muhasebe Şefi, 1998 yılında Van Defterdarlığı Muhasebe Müdür Yardımcısı, 2002 yılında Erzincan Defterdarlığı Kemaliye Malmüdürü, 2005 Nevşehir Defterdarlığı Kozaklı Malmüdürü, 2009 yılında Aksaray Defterdarlığı Sağlık Kurumları 2 Nolu Döner Sermaye Saymanlık Müdürü, 2014 yılında Kırıkkale Defterdarlığı Bahşili Malmüdürü olarak görev yaptı. 13.06.2016 tarihinden itibaren ve halen Şanlıurfa Defterdarlığı Defterdar Yardımcısı olarak görev yapmakta.