Defterdar cümle malımın nâzırı olup, umûr-ı alem ona müfevvazdır. Ânın izni olmadan bir akçe ne dahil ve ne hâric-i hazine ola. (Kanunname-i Ali Osman)

                      Ali Osman KARAKÖSE
                         Şanlıurfa Defterdarı

Defterdarın Mesajı

                                <                                      

Günün Sözü

  • Çalışmak bizi şu üç büyük beladan kurtarır; Can sıkıntısı, kötü alışkanlıklar ve yoksulluk.Voltaire

  • Bütün İnsanlar Aynı Dilde Gülümser... George Carlin

  • Bir insan köprü kurar, bin insan geçer. (Özbek Atasözü)


Şehrimizi tanımak için lütfen 5 dakikanızı ayırınız...