Şanlıurfa Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Şanlıurfa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları…

TESPİT KOMİSYONU İLAN TUTANAĞI.