Şanlıurfa Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Şanlıurfa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları…

Şanlıurfa Defterdarlığı ve Vergi Denetim Kurulu Şanlıurfa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Başvuru Sonuçları…

TESPİT KOMİSYONU İLAN TUTANAĞI