TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLANTISI

İlimiz Defterdarlığı tarafından Toplam Kalite Yönetimi çerçevesinde Muhasebe Müdürlüğünce düzenlenen toplantı tüm personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.